ساختمان نوبخت Nobakht building

دفاتر اداری و سالنهای جلسه و کنفرانس - متوسط
تهران، Tehran Province, Iran


پروژه های ثبت شده توضیحات مسابقه منابع
3048000
جایزه نفر 1
1016000
جایزه نفر 2
508000
جایزه نفر 3
254000
جایزه نفر 4
254000
جایزه نفر 5
تمامی حقوق وب سایت محفوظ می باشد