Disa Arch


طرح پیش رو، با درنظر گرفتن محدودیت جانمایی اتاق مدیریت و با رویکرد تامین نور مناسب در فضاها و مدولار کردن پلان با نگاهی بر طراحی دفاتر اداری مدرن و پلان باز ارائه گردیده است. استفاده از متریال های لوکس و براق مانند استیل به جهت خاصیت انعکاس دهندگی در محیط و کمک به جذابیت های بصری و همچنین کاربرد مبلمان در سبک های مدرن به جهت القای فضای مدرن و کاربردی بودن آن در اولویت قرار داشته است. در فضای باز تراس ایجاد موانع بصری بخصوص از قسمت سقف جزو اولویت های طراحی بوده و با پوشش مناسب گیاهان بالارونده سعی در خلق فضایی شاداب و روح افزا بوده است.

تمامی حقوق وب سایت محفوظ می باشد